Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem i Kävlinge, (14) resultat


Kullagården  
Kullag. 10, 244 31 Kävlinge

046739000 eller 046-739000 (Med prefixet)

Korttidsenheten billingshäll  
Högalidsv. 35 b, 244 30 Kävlinge

046739618 eller 046-739618 (Med prefixet)

Hemvård öst  
Kullag. 10, 244 31 Kävlinge

046739340 eller 046-739340 (Med prefixet)


Gruppboende träningsvägen  
Träningsv. 6, 244 36 Kävlinge

046739026 eller 046-739026 (Med prefixet)

Gruppboende träningsvägen  
Träningsv. 24, 244 36 Kävlinge

046739026 eller 046-739026 (Med prefixet)

Gruppboende nordanväg 34 a  
Nordanv. 34 a, 244 38 Kävlinge

046739026 eller 046-739026 (Med prefixet)

Gruppboende kansligatan  
Kanslig. 5, 244 31 Kävlinge

046739000 eller 046-739000 (Med prefixet)


Gruppboende bruksgatan 36  
Bruksg. 36, 244 30 Kävlinge

046739032 eller 046-739032 (Med prefixet)

Gruppboende bruksgatan 24 b  
Bruksg. 24 b, 244 30 Kävlinge

046739026 eller 046-739026 (Med prefixet)

Demensgruppboende billingshäll  
Högalidsv. 31, 244 30 Kävlinge

046739633 eller 046-739633 (Med prefixet)

Demensgruppboende billingshäll  
Högalidsv. 35 b, 244 30 Kävlinge

046739628 eller 046-739628 (Med prefixet)

Demensgruppboende billingshäll  
Billingshällsv. 7, 244 30 Kävlinge

046739640 eller 046-739640 (Med prefixet)

Demensgruppboende billingshäll  
Billingshällsv. 1, 244 30 Kävlinge

046739629 eller 046-739629 (Med prefixet)

Billingshäll äldreboende  
Billingshällsv. 1, 244 30 Kävlinge

046739623 eller 046-739623 (Med prefixet)