Fritidsgård i Huskvarna, (43) resultat


Vikarielägenhet kärnhuset  
Nyodlingsv. 3 a, 561 46 Huskvarna

036103011 eller 036-103011 (Med prefixet)

Smulans förskola  
Missionskyrkan kaxholmen, 561 92 Huskvarna

03650656 eller 036-50656 (Med prefixet)

Smedsbyns förskola  
Smedgränd 1, 561 41 Huskvarna

036103090 eller 036-103090 (Med prefixet)


Norrängens förskola fritidshem  
Strandv. 12, 561 36 Huskvarna

036106610 eller 036-106610 (Med prefixet)

Nordskogens förskola  
Carlforsv. 15, 561 38 Huskvarna

036102819 eller 036-102819 (Med prefixet)

Klerckerska villans förskola  
Af klerckers v. 14, 561 38 Huskvarna

036107885 eller 036-107885 (Med prefixet)

Jönköpings kommun  
Alfred dalinv. 8, 561 31 Huskvarna

036106940 eller 036-106940 (Med prefixet)


Huskvarna familjecentral öppen förskola  
Jönköpingsv. 19, 561 31 Huskvarna

036105510 eller 036-105510 (Med prefixet)

Grundskola stensholmsskolan  
Holav. 11, 561 39 Huskvarna

036106759 eller 036-106759 (Med prefixet)

Grundskola södergårdsskolan  
Storg. 10, 561 42 Huskvarna

036102139 eller 036-102139 (Med prefixet)

Grundskola skärstad skola  
Bäckängsg. 30, 561 91 Huskvarna

036103936 eller 036-103936 (Med prefixet)

Grundskola öxnehagaskolan  
Oxhagsg. 65, 561 50 Huskvarna

036106655 eller 036-106655 (Med prefixet)

Grundskola oxhagensskolan  
Oxhagsg. 161, 561 50 Huskvarna

036107922 eller 036-107922 (Med prefixet)

Grundskola norrängskolan  
Strandv. 12, 561 36 Huskvarna

036106395 eller 036-106395 (Med prefixet)

Grundskola nordskogens skola  
Carlforsv. 15, 561 38 Huskvarna

036106759 eller 036-106759 (Med prefixet)

Grundskola landsjöskolan  
Tunnlandsv. 13, 561 46 Huskvarna

036103961 eller 036-103961 (Med prefixet)

Grundskola egnahemsskolan  
Hagag. 9, 561 35 Huskvarna

036106759 eller 036-106759 (Med prefixet)

Grundskola alfred dalinskolan  
Jönköpingsv. 3, 561 31 Huskvarna

036106621 eller 036-106621 (Med prefixet)

Fritidsgård forum och sporthall öxnehaga  
Oxhagsg. 73, 561 50 Huskvarna

036106941 eller 036-106941 (Med prefixet)

Förskola viktoria  
Trädgårdsg. 15, 561 31 Huskvarna

036107826 eller 036-107826 (Med prefixet)