Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem i Huddinge, (22) resultat


Terapivägens boendeenhet  
Terapiv. 8 a, 141 55 Huddinge

0853530000 eller 08-53530000 (Med prefixet)

Sturev dalstigens boendeenhet  
Dalstigen 1, 141 45 Huddinge

087743656 eller 08-7743656 (Med prefixet)

Stråkvägens boendeenhet  
Stråkv. 15, 141 41 Huddinge

0853530466 eller 08-53530466 (Med prefixet)


Specialförskola sländan  
Utmarksv. 9, 141 41 Huddinge

0853530492 eller 08-53530492 (Med prefixet)

Särskilt boende lännavägen  
Lännav. 6 b, 141 63 Huddinge

0853530000 eller 08-53530000 (Med prefixet)

Patron pehrs boendeenhet 23-27  
Patron pehrs v. 25, 141 35 Huddinge

0853530000 eller 08-53530000 (Med prefixet)

Patron pehrs boendeenhet 14-16  
Patron pehrs v. 14, 141 35 Huddinge

0853530000 eller 08-53530000 (Med prefixet)


Patron pehr -claras gränd boendeenheter  
Kommunalv. 1, 141 47 Huddinge

0853530959 eller 08-53530959 (Med prefixet)

Noorgården stöd och konsult ab  
Oskarsv. 4 b, 141 32 Huddinge

0707710776 eller 070-7710776 (Med prefixet)

Milstensvägens korttidshem  
Milstensv. 3, 141 41 Huddinge

0853530000 eller 08-53530000 (Med prefixet)

Mangårdsvägens boendeenhet  
Mangårdsv. 28, 141 51 Huddinge

0853530000 eller 08-53530000 (Med prefixet)

Mangården  
Mangårdsv. 20, 141 51 Huddinge

086079530 eller 08-6079530 (Med prefixet)

Maddes hem & omsorg ab  
Sördalav. 6, 141 60 Huddinge

0704745379 eller 070-4745379 (Med prefixet)

Lotsen  
Mangårdsv. 26, 141 51 Huddinge

086072340 eller 08-6072340 (Med prefixet)

Inackorderingshem balder  
Häradsv. 2 a, 141 39 Huddinge

0853530000 eller 08-53530000 (Med prefixet)

Huddinge öppenvårdsmottagning  
Kyrkogårdsv. 12, 141 62 Huddinge

0853531682 eller 08-53531682 (Med prefixet)

Högsätersvägen gruppboende  
Högsätersv. 16 a, 141 44 Huddinge

0853530000 eller 08-53530000 (Med prefixet)

Hemma igen sverige ab  
Sördalav. 8, 141 60 Huddinge

0722844811 eller 072-2844811 (Med prefixet)

Enkom ab  
Trehörningsv. 38, 141 45 Huddinge

0868409200 eller 08-68409200 (Med prefixet)

Enheten för personliga assistenter och personalh  
Kommunalv. 1 -5, 141 47 Huddinge

0853530000 eller 08-53530000 (Med prefixet)