Sporthallar, idrottsplatser, idrottsanläggningar i Helsingborg, (13) resultat


Västergårds ip  
Ragnvallag. 65, 256 65 Helsingborg

042152148 eller 042-152148 (Med prefixet)

Studio aktiverum ab  
Södra tvärgången 3, 254 52 Helsingborg

042164060 eller 042-164060 (Med prefixet)

Olympiahallen  
Filbornavägen 11, 252 76 Helsingborg

042127140 eller 042-127140 (Med prefixet)


Olympiafältet idrottsplats  
S. stenbocksg. 8, 252 47 Helsingborg

042106160 eller 042-106160 (Med prefixet)

Olympiafältet  
Mellersta stenbocksg. 12, 254 37 Helsingborg

042106150 eller 042-106150 (Med prefixet)

Olympia idrottsplats  
Mellersta stenbocksg. 10, 254 37 Helsingborg

042377000 eller 042-377000 (Med prefixet)

Laröds ip  
Gummarpsv. 25, 254 83 Helsingborg

04642106139 eller 046-42106139 (Med prefixet)


Högastenshallen  
Elektrog. 1 a, 252 32 Helsingborg

042106139 eller 042-106139 (Med prefixet)

Hittarpshallen  
Gummarpsv. 25, 254 83 Helsingborg

042106139 eller 042-106139 (Med prefixet)

Hedens idrottsplats  
Planteringsv. 141, 252 32 Helsingborg

042107280 eller 042-107280 (Med prefixet)

Gustav adolfshallen  
Magisterg. 2, 252 27 Helsingborg

042106139 eller 042-106139 (Med prefixet)

Götahallen  
Planteringsvägen 141b, 252 32 Helsingborg

042210621 eller 042-210621 (Med prefixet)

Filborna ip  
Filbornav. 101, 256 61 Helsingborg

0426005210 eller 042-6005210 (Med prefixet)