Fritidsgård i Hörby, (18) resultat


Torsåker förskola daghem fritidshem  
Sleipnerg. 17, 242 35 Hörby

041518171 eller 0415-18171 (Med prefixet)

Solkullens personalkooperativa förskola  
Önneköp kruv. 22, 242 98 Hörby

041560444 eller 0415-60444 (Med prefixet)

Öppen förskola hörby  
Ågatan 2 a, 242 33 Hörby

0415378189 eller 0415-378189 (Med prefixet)


Loket förskola daghem fritidshem  
Bang. 7, 242 31 Hörby

041518171 eller 0415-18171 (Med prefixet)

Kyrkans förskola gnistan ek för  
Tvärg. 6, 242 33 Hörby

041514931 eller 0415-14931 (Med prefixet)

Grundskola långaröds skola  
Långaröd 8967, 242 96 Hörby

0415378438 eller 0415-378438 (Med prefixet)

Grundskola georgshillskolan  
Ystadsv. 45, 242 33 Hörby

041518461 eller 0415-18461 (Med prefixet)


Grundskola älvdalsskolan  
Vallmog. 9, 242 34 Hörby

0415378438 eller 0415-378438 (Med prefixet)

Frostaskolan  
Komministerg. 4, 242 32 Hörby

0415378402 eller 0415-378402 (Med prefixet)

Förskola västerstad  
Västerstad 1978, 242 97 Hörby

0415378292 eller 0415-378292 (Med prefixet)

Förskola skattkistan  
Ågatan 2 b, 242 33 Hörby

0415378124 eller 0415-378124 (Med prefixet)

Förskola regnbågen  
Janne nilssons v. 1, 242 32 Hörby

041518167 eller 0415-18167 (Med prefixet)

Förskola östanvinden  
Östraby, 242 97 Hörby

041540010 eller 0415-40010 (Med prefixet)

Förskola och fritidshem kilhult  
Killhult 6210, 242 95 Hörby

041570333 eller 0415-70333 (Med prefixet)

Förskola loket  
Bang. 7, 242 31 Hörby

041518171 eller 0415-18171 (Med prefixet)

Förskola junibacken  
Ystadsv. 45, 242 33 Hörby

041518487 eller 0415-18487 (Med prefixet)

Förskola björnligan  
Svensköp, 242 95 Hörby

0415378363 eller 0415-378363 (Med prefixet)

Förskola ängen  
Ystadsv. 45, 242 33 Hörby

0415378242 eller 0415-378242 (Med prefixet)