Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem i Härnösand, (41) resultat


Villagruppen, gula villan daglig verksamhet  
Hospitalsg. 21, 871 31 Härnösand

0611348382 eller 0611-348382 (Med prefixet)

Vågmannen  
Köpmang. 12, 871 30 Härnösand

0611348820 eller 0611-348820 (Med prefixet)

Solbacken äldreomsorg  
Hospitalsg. 8 c, 871 31 Härnösand

0611348280 eller 0611-348280 (Med prefixet)


Semret 2  
Utmarksstigen 42 a, 871 40 Härnösand

0611348792 eller 0611-348792 (Med prefixet)

Ringens dagcenter  
Flöjtg. 56, 871 61 Härnösand

0611348662 eller 0611-348662 (Med prefixet)

Rb's demontering  
Rosenbäcksallén 15 a, 871 60 Härnösand

0611348967 eller 0611-348967 (Med prefixet)

Mobila teamet stödboendet  
Storg. 41 e, 871 30 Härnösand

0702751940 eller 070-2751940 (Med prefixet)


Koltrasten äldreomsorg  
Koltrastv. 141, 871 65 Härnösand

0611348894 eller 0611-348894 (Med prefixet)

Individstöd  
Tunnelplan 12 b, 871 41 Härnösand

0611348673 eller 0611-348673 (Med prefixet)

Hemtjänst  
Härnösand, 871 45 Härnösand

061140335 eller 0611-40335 (Med prefixet)

Härnögården äldreomsorg  
Brännav. 67, 871 62 Härnösand

0611348288 eller 0611-348288 (Med prefixet)

Gullvivans korttidsboende  
Kiörningsg. 20, 871 33 Härnösand

0611348971 eller 0611-348971 (Med prefixet)

Gullvivan, daglig verksamhet  
Kiörningsg. 20, 871 33 Härnösand

0611348659 eller 0611-348659 (Med prefixet)

Gruppbostad volontären 10b  
Volontärv. 10 b, 871 62 Härnösand

0611348306 eller 0611-348306 (Med prefixet)

Gruppbostad volontären  
Volontären 5 -6, 871 62 Härnösand

0611348665 eller 0611-348665 (Med prefixet)

Gruppbostad pumpbacksgatan 3b  
Pumpbacksg. 3 b, 871 30 Härnösand

0611348348 eller 0611-348348 (Med prefixet)

Gruppbostad nattviksgatan  
Nattviksg. 5, 871 45 Härnösand

0611348239 eller 0611-348239 (Med prefixet)

Gruppbostad koltrastvägen  
Koltrastv. 139, 871 65 Härnösand

0611348754 eller 0611-348754 (Med prefixet)

Gruppbostad eriksbergsgränd  
Eriksbergsgränd 6 a, 871 32 Härnösand

0611348698 eller 0611-348698 (Med prefixet)

Gruppbostad barn- och ungdom  
Eriksbergsgränd 12 b, 871 32 Härnösand

0611348949 eller 0611-348949 (Med prefixet)