Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem i Gnesta, (17) resultat


Stödverksamhet gnesta kommun  
Industrig. 8, 646 35 Gnesta

0158275696 eller 0158-275696 (Med prefixet)

Specialvårdsenhet framnäs  
Framnäsv. 26, 646 34 Gnesta

0855170090 eller 08-55170090 (Med prefixet)

Sambavägens dagliga verksamhet  
Sambav. 9, 646 30 Gnesta

0158275316 eller 0158-275316 (Med prefixet)


Ringvägens gruppboende  
Ringv. 22, 646 35 Gnesta

0158275318 eller 0158-275318 (Med prefixet)

Regnbågen kortidshem & fritidshem  
Sambav. 9, 646 30 Gnesta

0158275253 eller 0158-275253 (Med prefixet)

Platåvägen omsorger ab  
Platåv. 23, 646 35 Gnesta

015814095 eller 0158-14095 (Med prefixet)

Överförmyndare  
V. storg. 15, 646 31 Gnesta

0158275104 eller 0158-275104 (Med prefixet)


Mårdstigens gruppboende  
Mårdstigen 25, 646 32 Gnesta

0158275321 eller 0158-275321 (Med prefixet)

Liljedalshemmet äldreboende  
Nyg. 29, 646 35 Gnesta

0158272300 eller 0158-272300 (Med prefixet)

Kullagatans gruppboende  
Kullag. 4, 646 31 Gnesta

015852107 eller 0158-52107 (Med prefixet)

Industri & hantverkshuset i gnesta ab  
Industrig. 12, 646 35 Gnesta

015826548 eller 0158-26548 (Med prefixet)

Individ- och familjeomsorg  
Industrig. 8, 646 35 Gnesta

0158275145 eller 0158-275145 (Med prefixet)

Frustunagården äldreboende  
Nyg. 25, 646 35 Gnesta

0158275155 eller 0158-275155 (Med prefixet)

Flammans bokcafé  
Kullag. 4, 646 31 Gnesta

0158275323 eller 0158-275323 (Med prefixet)

Fjällgatan gruppboende  
Fjällg. 12 a, 646 32 Gnesta

0107075767 eller 010-7075767 (Med prefixet)

Boendestöd gnesta kommun  
Landshammarsg. 6 h, 646 33 Gnesta

0158275000 eller 0158-275000 (Med prefixet)

Äldreomsorg gnesta kommun  
V. storg. 15, 646 31 Gnesta

0158275670 eller 0158-275670 (Med prefixet)