Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem i Götene, (12) resultat


Vikingagatan lss stödboende  
Vikingag. 3 a, 533 31 Götene

0511386855 eller 0511-386855 (Med prefixet)

Torstensgården äldreboende  
N. skarav. 34, 533 30 Götene

0511386427 eller 0511-386427 (Med prefixet)

Terassen lss boende för unga vuxna  
Järnvägsg. 3, 533 30 Götene

0511356584 eller 0511-356584 (Med prefixet)


Stödboende heldegatan  
Heldeg. 4, 533 32 Götene

0511386000 eller 0511-386000 (Med prefixet)

Skogsvägens korttidshem  
Skogsv. 15, 533 32 Götene

0511386143 eller 0511-386143 (Med prefixet)

Postiljonen lss boende för unga vuxna  
Järnvägsg. 2, 533 30 Götene

0511386582 eller 0511-386582 (Med prefixet)

Gruppbostad skogstorp  
Sil skogstorp 1 a, 533 96 Götene

0511386820 eller 0511-386820 (Med prefixet)


Gruppbostad nygården  
Puckg. 2, 533 34 Götene

0511386822 eller 0511-386822 (Med prefixet)

Gruppbostad mandolinen  
Mandoling. 3, 533 34 Götene

0511386821 eller 0511-386821 (Med prefixet)

Dagverksamhet druvan  
Vikingag. 3 a, 533 31 Götene

0511386124 eller 0511-386124 (Med prefixet)

Boendestöd parkgatan  
Vikingagatan, 533 31 Götene

0511386834 eller 0511-386834 (Med prefixet)

Boende ensamkommande flyktingbarn  
Järnvägsg. 2, 533 30 Götene

0511386870 eller 0511-386870 (Med prefixet)