Myndigheter i Gävle, (19) resultat


Utrednings och mottagningsgrupp socialtjänst  
N. skepparg. 15 a, 803 20 Gävle

026178000 eller 026-178000 (Med prefixet)

Trafikverkets förarprovskontor  
Kyrkog. 4, 803 20 Gävle

0771171819 eller 077-1171819 (Med prefixet)

Trafikverket  
N. kungsg. 1, 803 20 Gävle

0771921921 eller 0771-921921 (Med prefixet)


Tillväxtverket  
Hattmakarg. 6 a, 803 11 Gävle

086819100 eller 08-6819100 (Med prefixet)

Svenska esf-rådet norra mellansverige  
Drottningg. 33, 803 11 Gävle

020333390 eller 020-333390 (Med prefixet)

Skogsstyrelsen  
Västra v. 52, 803 24 Gävle

026235100 eller 026-235100 (Med prefixet)

Skatteverket  
Skomakarg. 1, 803 20 Gävle

0771567567 eller 0771-567567 (Med prefixet)


Polisen  
S. centralg. 1 -3, 802 50 Gävle

11414 eller 11414 (Med prefixet)

Norra mellansverige  
Drottningg. 33, 803 11 Gävle

026542660 eller 026-542660 (Med prefixet)

Näringslivsavdelning  
Kyrkog. 22, 803 11 Gävle

026172944 eller 026-172944 (Med prefixet)

Kronofogden  
Skomakarg. 1, 803 20 Gävle

0771737300 eller 0771-737300 (Med prefixet)

Kriminalvården  
Upplandsleden 33, 804 29 Gävle

0772280800 eller 077-2280800 (Med prefixet)

Häktet gävle  
S. centralg. 1, 802 50 Gävle

0772280800 eller 077-2280800 (Med prefixet)

Frivården gävle  
Ruddammsg. 2, 803 20 Gävle

0264561300 eller 026-4561300 (Med prefixet)

Djurskyddsärenden, länsstyrelsen  
Borgmästarplan 1, 802 66 Gävle

0102251118 eller 010-2251118 (Med prefixet)

Big - brottsförebyggarna i gävle  
Gavlegränd 2, 803 25 Gävle

026178000 eller 026-178000 (Med prefixet)

Beroendecentrum  
Kaserng. 48, 802 53 Gävle

026150114 eller 026-150114 (Med prefixet)

Anhörigcenter  
Nyg. 9, 803 20 Gävle

026178000 eller 026-178000 (Med prefixet)

Åklagarmyndigheten  
S. centralg. 1, 802 50 Gävle

0105626820 eller 010-5626820 (Med prefixet)