Museer i Gävle, (6) resultat


Trafikverket sveriges järnvägsmuseum  
Rälsg. 1, 802 91 Gävle

0101232100 eller 010-1232100 (Med prefixet)

Länsmuseet i gävleborg  
Styrmansg. 4, 802 84 Gävle

026655600 eller 026-655600 (Med prefixet)

Länsmuseet gävleborg fogden  
Styrmansg. 4, 802 84 Gävle

026655600 eller 026-655600 (Med prefixet)


Länsmuseet gävleborg  
S. strandg. 20, 802 50 Gävle

026655600 eller 026-655600 (Med prefixet)

Joe hill-gården  
Nedre bergsg. 28, 802 51 Gävle

026652641 eller 026-652641 (Med prefixet)

Järnvägsmuseet  
Karlsborgsg. 1, 803 25 Gävle

0264551460 eller 026-4551460 (Med prefixet)