Kyrkor, samfund i Gävle, (27) resultat


Tomaskyrkan  
Tomaskyrkan, 802 62 Gävle

026170400 eller 026-170400 (Med prefixet)

Strömsbro kyrka  
Hillev. 2, 806 46 Gävle

026170400 eller 026-170400 (Med prefixet)

Strömsbro församlingshus  
Magasinsg. 34, 806 45 Gävle

026170400 eller 026-170400 (Med prefixet)


Skogskyrkogården  
Tolvforsvägen 34, 806 26 Gävle

026127472 eller 026-127472 (Med prefixet)

S:t pauli församling  
S. rådmansg. 7, 802 51 Gävle

026123157 eller 026-123157 (Med prefixet)

Olofsgården  
L. vattugränd 4, 803 20 Gävle

026170400 eller 026-170400 (Med prefixet)

Mariakyrkan  
Forellplan 3, 806 31 Gävle

026170400 eller 026-170400 (Med prefixet)


Krematoriet  
Skogsljusv. 1, 803 24 Gävle

026518595 eller 026-518595 (Med prefixet)

Korskyrkan baptistförsamling  
N. köpmang. 35, 803 21 Gävle

026126349 eller 026-126349 (Med prefixet)

Immanuelskyrkan/andrum brynäs  
Brynäsg. 6, 802 80 Gävle

026184090 eller 026-184090 (Med prefixet)

Hille församling  
Hillev. 158, 806 49 Gävle

026635030 eller 026-635030 (Med prefixet)

Hemlingby kyrka  
Hemlingbyv. 2, 802 57 Gävle

026170400 eller 026-170400 (Med prefixet)

Heliga trefaldighets kyrka  
Kyrkog. 2, 803 20 Gävle

026170400 eller 026-170400 (Med prefixet)

Hedvigslundskyrkan  
Liljevägen 3, 802 65 Gävle

026629285 eller 026-629285 (Med prefixet)

Gävle pastorat  
Hövdingav. 6, 804 32 Gävle

026194475 eller 026-194475 (Med prefixet)

Gävle pastorat  
Kaplansg. 1, 803 20 Gävle

026170400 eller 026-170400 (Med prefixet)

Gamla kyrkogården  
Västra v. 35, 803 24 Gävle

026103707 eller 026-103707 (Med prefixet)

Frälsningsarmén  
Waldenströmsg. 8, 802 80 Gävle

026121829 eller 026-121829 (Med prefixet)

Frälsningsarmen  
S. fiskarg. 9, 802 80 Gävle

026121829 eller 026-121829 (Med prefixet)

F. k.u  
S. stapeltorgsg. 5 b, 802 52 Gävle

026106195 eller 026-106195 (Med prefixet)