Krisjourer i Gävle, (8) resultat


Tillsynsboendet  
Stallg. 4, 803 21 Gävle

026178000 eller 026-178000 (Med prefixet)

Stiftelsen stickan, mottagning för män  
Gävle, 803 11 Gävle

026187373 eller 026-187373 (Med prefixet)

Socialtjänst  
Skomakarg. 6, 803 20 Gävle

026178000 eller 026-178000 (Med prefixet)


Gävle brottsofferförening  
N. skeppsbron 1, 803 10 Gävle

026105577 eller 026-105577 (Med prefixet)

Familjebehandling och boende  
Domarringen 50, 804 33 Gävle

026178451 eller 026-178451 (Med prefixet)

Biståndsenheten pfv adm  
Skolgången 18, 802 57 Gävle

026178000 eller 026-178000 (Med prefixet)

Birka halvvägshus  
Holmsundsv. 8, 804 29 Gävle

026179823 eller 026-179823 (Med prefixet)


Arbetsmarknadsenheten  
Flemingg. 30 d, 802 55 Gävle

026178000 eller 026-178000 (Med prefixet)