Ideella föreningar, samhällstjänster i Gävle, (42) resultat


Villaägarna nedre dalälven  
Kanalvägen 3, 803 09 Gävle

0738200085 eller 073-8200085 (Med prefixet)

Unga örnar, gävleborg  
Tredje tvärg. 34, 802 84 Gävle

026629365 eller 026-629365 (Med prefixet)

Unga örnar bomhus  
Tredje tvärg. 34, 802 84 Gävle

026122244 eller 026-122244 (Med prefixet)


Tandvårdsskadeförbundet gävleborgs distrikt  
Nymsvev. 8, 805 98 Gävle

026653535 eller 026-653535 (Med prefixet)

Stiftelsen stickan  
Södra centralgatan 10, 2tr, 802 50 Gävle

026187373 eller 026-187373 (Med prefixet)

Stiftelsen hälsinge regemente  
V. gränsg. 2, 802 67 Gävle

026602056 eller 026-602056 (Med prefixet)

Srf gävle synskadades riksförbund gävle  
S. centralg. 10, 802 50 Gävle

0705302578 eller 070-5302578 (Med prefixet)


Södra koloniföreningen  
N. slottsg. 22 a, 803 23 Gävle

026518403 eller 026-518403 (Med prefixet)

Söders köpmän ideell förening  
S. kungsg. 9, 802 51 Gävle

0707353329 eller 070-7353329 (Med prefixet)

Sätrahöjdens villaägareförening  
Skvattramsv. 12, 806 36 Gävle

026126166 eller 026-126166 (Med prefixet)

Samfällighetsföreningen turkosen  
Knaperv. 22, 805 98 Gävle

0708519406 eller 070-8519406 (Med prefixet)

S:t lukas i gävle-sandviken  
N. skeppsbron 7, 803 10 Gävle

026635088 eller 026-635088 (Med prefixet)

S:a norrlands produktivitetsföreningsnpf  
Styrmansg. 8, 802 84 Gävle

060166615 eller 060-166615 (Med prefixet)

Rsmh-gävle  
N. köpmang. 32 b, 803 21 Gävle

026512021 eller 026-512021 (Med prefixet)

Rfsl gävleborg  
Hamiltong. 1, 802 66 Gävle

026187718 eller 026-187718 (Med prefixet)

P r o samorg. gävle  
S. centralg. 10, 802 50 Gävle

026620043 eller 026-620043 (Med prefixet)

P r o bomhus  
Klockar-calles g. 3, 804 29 Gävle

026193820 eller 026-193820 (Med prefixet)

Nrc sv.riksförb.nationellt resurscentrum f kvinnor  
S. skeppsbron 6, 802 80 Gävle

0702601277 eller 070-2601277 (Med prefixet)

Neuroförbundet i gävleborg  
S. centralg. 10, 802 50 Gävle

026603260 eller 026-603260 (Med prefixet)

Mötesplats afasi gävle, gävleborgs läns afasiförening  
Vinddraget 11 -c, 802 77 Gävle

026654800 eller 026-654800 (Med prefixet)