Hjälporganisationer i Gävle, (8) resultat


Svenska röda korsets gävlekrets  
Hantverkarg. 33, 803 23 Gävle

026123232 eller 026-123232 (Med prefixet)

Röda korset  
N. skeppsbron 7, 803 10 Gävle

026546954 eller 026-546954 (Med prefixet)

Röda korset  
Klockar-calles g. 5, 804 29 Gävle

026194431 eller 026-194431 (Med prefixet)


Röda korset  
Sjätte tvärg. 26, 802 84 Gävle

026546973 eller 026-546973 (Med prefixet)

Röda kors krets bomhus  
Klockar-calles g. 5, 804 29 Gävle

026194431 eller 026-194431 (Med prefixet)

Kvinnokooperativet saga, ek för  
S. skeppsbron 6, 802 80 Gävle

026652777 eller 026-652777 (Med prefixet)

Kvinnojouren blåklockan  
N. köpmang. 42 c, 803 21 Gävle

026511121 eller 026-511121 (Med prefixet)


Föreningen hjärtlung gävle  
Södra centralgatan 10, 802 50 Gävle

026168720 eller 026-168720 (Med prefixet)