Handikapporganisationer i Gävle, (6) resultat


Synskadades riksförbund gävleborg  
S. centralg. 10, 802 50 Gävle

026610554 eller 026-610554 (Med prefixet)

Reumatikerföreningen gävle  
Södra centralgatan 10, 802 50 Gävle

026607959 eller 026-607959 (Med prefixet)

R s m h gävleborgs län  
N. köpmang. 11, 803 11 Gävle

026122688 eller 026-122688 (Med prefixet)


Hso handikappföreningarnas samarbetsorgan i gävleborgs län  
S. centralg. 10 folkets hus, 802 50 Gävle

026615163 eller 026-615163 (Med prefixet)

Gävle strokeförening  
Brunnsg. 26, 802 54 Gävle

026659098 eller 026-659098 (Med prefixet)

Dyslexiförbundet f m l s i gävle  
Tegelbruksv. 27, 806 43 Gävle

026123336 eller 026-123336 (Med prefixet)