Fritidsgård i Gävle, (87) resultat


Uppfinnarens förskola  
Nobelvägen, 802 67 Gävle

026178422 eller 026-178422 (Med prefixet)

Trädgårdsskolan gks  
Pukslagarv. 20, 804 32 Gävle

026611775 eller 026-611775 (Med prefixet)

Staffans kyrka  
Staffansplan 1, 802 81 Gävle

026170400 eller 026-170400 (Med prefixet)


Sålunda föräldrakooperativ  
Oskarsplan 15, 802 54 Gävle

026651148 eller 026-651148 (Med prefixet)

Montessoriförskolan regnbågen i gävle ab  
Batterig. 21, 802 60 Gävle

026612191 eller 026-612191 (Med prefixet)

Kidzateljé ab  
Sadelv. 25, 806 31 Gävle

0731836918 eller 073-1836918 (Med prefixet)

Källmursskolan  
Bomhusv. 100, 804 29 Gävle

026179877 eller 026-179877 (Med prefixet)


Helges fritidsgård  
Vinddraget 22, 802 77 Gävle

026642222 eller 026-642222 (Med prefixet)

Hedvigslunds förskola  
Liljevägen 5, 802 65 Gävle

0262222842 eller 026-2222842 (Med prefixet)

Grundskola ulvsäterskolan  
Ulvsätersv. 27, 806 35 Gävle

026179242 eller 026-179242 (Med prefixet)

Grundskola trödje skola  
Tittmyrv. 16, 805 96 Gävle

026179854 eller 026-179854 (Med prefixet)

Grundskola stigslunds skola  
Vallarstigen 11, 806 41 Gävle

026177180 eller 026-177180 (Med prefixet)

Grundskola sörbyskolan  
Granitv. 12, 802 62 Gävle

026179643 eller 026-179643 (Med prefixet)

Grundskola solängsskolan  
Parkv. 16, 802 67 Gävle

026179868 eller 026-179868 (Med prefixet)

Grundskola milbo-varva skolan  
N. prästv. 10, 806 48 Gävle

026179854 eller 026-179854 (Med prefixet)

Grundskola lilla sätraskolan  
Porfyrv. 17, 806 31 Gävle

026179928 eller 026-179928 (Med prefixet)

Grundskola hemlingby skola  
S. kungsv. 61, 802 57 Gävle

026179643 eller 026-179643 (Med prefixet)

Grundskola hagaströms skola  
Hagaströmsv. 62, 806 28 Gävle

026179852 eller 026-179852 (Med prefixet)

Grundskola fridhemsskolan  
Almv. 62, 802 69 Gävle

026172388 eller 026-172388 (Med prefixet)

Grundskola björke skola  
Oppalav. 1, 805 97 Gävle

026179854 eller 026-179854 (Med prefixet)