Församlingsexpeditioner i Gävle, (7) resultat


Tomaskyrkan  
Blockstensv. 59, 802 62 Gävle

026635050 eller 026-635050 (Med prefixet)

Staffans församling  
Brynäsg. 33, 802 84 Gävle

026170400 eller 026-170400 (Med prefixet)

Maria församling  
Forellplan 3, 806 31 Gävle

026170400 eller 026-170400 (Med prefixet)


Hille missionsförsamling  
Stationsg. 4, 806 46 Gävle

026512716 eller 026-512716 (Med prefixet)

Hille kyrka  
Hillev. 162 b, 806 49 Gävle

026635030 eller 026-635030 (Med prefixet)

Heliga trefaldighets församling  
Kaplansg. 1, 803 20 Gävle

026170400 eller 026-170400 (Med prefixet)

Församlingsexpeditionen hille  
Hillev. 158, 806 49 Gävle

026635030 eller 026-635030 (Med prefixet)