Arkiv i Gävle, (9) resultat


Sveriges fängelsemuseum  
Hamiltongatan 1-3, 802 66 Gävle

026654430 eller 026-654430 (Med prefixet)

Sätra bibliotek  
Porfyrv. 13, 806 31 Gävle

026179474 eller 026-179474 (Med prefixet)

Hille bibliotek-milboskolan  
N. prästv. 10, 806 48 Gävle

026167650 eller 026-167650 (Med prefixet)


Gävles stadsbibliotek  
Slottstorget 1, 802 50 Gävle

026179600 eller 026-179600 (Med prefixet)

Gävles musikbibliotek  
Kungsbäcksv. 22, 802 67 Gävle

026172945 eller 026-172945 (Med prefixet)

Gävle kommun  
Kyrkog. 22, 803 11 Gävle

026178000 eller 026-178000 (Med prefixet)

Bomhus bibliotek  
Klockar-calles g. 3, 804 29 Gävle

026179477 eller 026-179477 (Med prefixet)


Arkiv gävleborg  
Fältskärsleden 10, 802 80 Gävle

026108870 eller 026-108870 (Med prefixet)

Andersbergs biblioteksfilial  
Vinddraget 22, 802 77 Gävle

026178000 eller 026-178000 (Med prefixet)