Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem i Finspång, (27) resultat


Villa höjden gruppboende  
Högbyv. 6, 612 37 Finspång

012285392 eller 0122-85392 (Med prefixet)

Viljan servicebostad  
Östermalmsv. 63, 612 41 Finspång

012285824 eller 0122-85824 (Med prefixet)

Vårdboende tegelbacken  
Östermalmsv. 55, 612 41 Finspång

012285204 eller 0122-85204 (Med prefixet)


Vårdboende storängsgården  
S. storängsv. 50, 612 43 Finspång

012285484 eller 0122-85484 (Med prefixet)

Vårdboende betaren  
Profilv. 8, 612 35 Finspång

012285391 eller 0122-85391 (Med prefixet)

Vårboende hårstorpsgården  
Hårstorpsv. 13, 612 45 Finspång

012285446 eller 0122-85446 (Med prefixet)

Vallonvägen, daglig verksamhet  
Vallonv., 612 30 Finspång

012285444 eller 0122-85444 (Med prefixet)


Ungdomsboendet lillängen  
Sundsv. 10, 612 32 Finspång

012285000 eller 0122-85000 (Med prefixet)

Transportenheten och boendestödsteam  
Skäggebyv. 40 b, 612 44 Finspång

012285200 eller 0122-85200 (Med prefixet)

Servicebostad svälthagen  
Profilv. 5, 612 35 Finspång

012285863 eller 0122-85863 (Med prefixet)

Servicebostad östermalm  
Östermalmsv. 61 c, 612 41 Finspång

012285333 eller 0122-85333 (Med prefixet)

Servicebostad bävervägen 11 a  
Bäverv. 11 a, 612 45 Finspång

012285349 eller 0122-85349 (Med prefixet)

Sergelsgården korttidsboende  
Lasarettsv. 12, 612 37 Finspång

012285167 eller 0122-85167 (Med prefixet)

Risingegårdens behandlingshem ab  
Sankta marias väg 93, 612 92 Finspång

012221050 eller 0122-21050 (Med prefixet)

Profilenteamet, sevicebostad  
Risings v. 31, 612 35 Finspång

012285343 eller 0122-85343 (Med prefixet)

Oxhagens servicebostad  
Oxhagsv. 16 g, 612 32 Finspång

012285000 eller 0122-85000 (Med prefixet)

Nanolfsvillan ab  
Nanolfsvägen 8, 612 37 Finspång

012215989 eller 0122-15989 (Med prefixet)

Mo lss ab  
Norralundsv. 13, 612 44 Finspång

0104716600 eller 010-4716600 (Med prefixet)

Hårstorpsgården gruppbostad  
Hårstorpsv. 13, 612 45 Finspång

012285332 eller 0122-85332 (Med prefixet)

Gruppbostad västra högbyvägen 3  
Västra högbyvägen 3, 612 37 Finspång

012285346 eller 0122-85346 (Med prefixet)