Fritidsgård i Fagersta, (19) resultat


Per olsskolan  
Florav. 27, 737 43 Fagersta

022344273 eller 0223-44273 (Med prefixet)

Mariaskolan  
Mariav. 20, 737 33 Fagersta

022344440 eller 0223-44440 (Med prefixet)

Fritidshemmet svanen  
Alfav. 17, 737 45 Fagersta

022344424 eller 0223-44424 (Med prefixet)


Fritidshemmet svalan  
Alfav. 17, 737 45 Fagersta

022344425 eller 0223-44425 (Med prefixet)

Fritidshemmet sparven  
Alfav. 17, 737 45 Fagersta

022344546 eller 0223-44546 (Med prefixet)

Fritidshemmet hyttan  
Florav. 27, 737 43 Fagersta

022344507 eller 0223-44507 (Med prefixet)

Fritidshemmet gruvan  
Florav. 27, 737 43 Fagersta

022344316 eller 0223-44316 (Med prefixet)


Fritidshemmet duvan  
Alfav. 17, 737 45 Fagersta

022344350 eller 0223-44350 (Med prefixet)

Fritidshemmet älgen  
Mariav. 20, 737 33 Fagersta

022344448 eller 0223-44448 (Med prefixet)

Förskolan vilhelmina  
Sveav. 12, 737 47 Fagersta

022344564 eller 0223-44564 (Med prefixet)

Förskolan solängen  
Centralv. 18, 737 32 Fagersta

022344467 eller 0223-44467 (Med prefixet)

Förskolan rosen  
Mariav. 18, 737 33 Fagersta

022344487 eller 0223-44487 (Med prefixet)

Förskolan raketen  
Aspelinv. 13, 737 48 Fagersta

022344684 eller 0223-44684 (Med prefixet)

Förskolan prästkragen  
Prästkragev. 16, 737 42 Fagersta

022344620 eller 0223-44620 (Med prefixet)

Förskolan humlan  
Stövargränd 7, 737 49 Fagersta

022344297 eller 0223-44297 (Med prefixet)

Förskolan björksta  
Olsbov. 7, 737 43 Fagersta

022344025 eller 0223-44025 (Med prefixet)

Förskolan björkbacken  
Risbrov. 16, 737 44 Fagersta

022344026 eller 0223-44026 (Med prefixet)

Barn & utbildning fagersta kommun  
Norbergsvägen 19, 737 48 Fagersta

022344000 eller 0223-44000 (Med prefixet)

Alfaskolan  
Alfav. 17, 737 45 Fagersta

022344414 eller 0223-44414 (Med prefixet)