Fritidsgård i Färjestaden, (17) resultat


Undringens förskola i i färjestaden  
Lövängsvägen 15, 386 95 Färjestaden

048577201 eller 0485-77201 (Med prefixet)

Grundskola torslunda skolan  
Torslunda 125, 386 92 Färjestaden

048547243 eller 0485-47243 (Med prefixet)

Grundskola glömminge skolan  
Glömminge 204 glömminge skola, 386 95 Färjestaden

048547292 eller 0485-47292 (Med prefixet)


Grundskola färjestadens skola  
Björkv. 8, 386 31 Färjestaden

048547232 eller 0485-47232 (Med prefixet)

Fritidshem gårdby  
Gårdbyskolan 184, 386 92 Färjestaden

048547802 eller 0485-47802 (Med prefixet)

Fritidshem färjestaden  
Björkv. 8, 386 31 Färjestaden

048547766 eller 0485-47766 (Med prefixet)

Förskola vitsippan  
N. sandåsg. 16, 386 32 Färjestaden

048547282 eller 0485-47282 (Med prefixet)


Förskola växthuset  
Ymerg. 2 skogsbygården, 386 92 Färjestaden

048547473 eller 0485-47473 (Med prefixet)

Förskola undringen i saxnäs  
Lövängsvägen 15, 386 95 Färjestaden

0722395805 eller 072-2395805 (Med prefixet)

Förskola torslunda  
Torslunda, 386 92 Färjestaden

048547291 eller 0485-47291 (Med prefixet)

Förskola snäckstrand  
Tångstigen 2, 386 33 Färjestaden

048547778 eller 0485-47778 (Med prefixet)

Förskola skogsgläntan avdelning ladan  
Näckrosg. 9, 386 30 Färjestaden

048547183 eller 0485-47183 (Med prefixet)

Förskola skogsgläntan  
Hasselstigen 7, 386 30 Färjestaden

048547275 eller 0485-47275 (Med prefixet)

Förskola gullvivan  
Sjöbergs g. 5, 386 30 Färjestaden

048547279 eller 0485-47279 (Med prefixet)

Förskola glömminge  
Glömminge 204 glömminge skola, 386 95 Färjestaden

048547140 eller 0485-47140 (Med prefixet)

Förskola flisan föräldrakooperativ  
Carl malmstens v. 22, 386 93 Färjestaden

048536297 eller 0485-36297 (Med prefixet)

Förskola algutsrum  
Törnbottenv. 39, 386 90 Färjestaden

048547106 eller 0485-47106 (Med prefixet)