Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem i Eslöv, (46) resultat


Vårlöken äldreboende  
Trollenäsv. 2, 241 35 Eslöv

041362767 eller 0413-62767 (Med prefixet)

Vård- och omsorgsförvaltningen  
Gröna torg 2, 241 30 Eslöv

041362748 eller 0413-62748 (Med prefixet)

Trollsjögården äldreboende  
Remmarlövsv. 21, 241 35 Eslöv

041362024 eller 0413-62024 (Med prefixet)


Swervicebostäder tröskvägen 4  
Tröskev. 4, 241 32 Eslöv

041362096 eller 0413-62096 (Med prefixet)

Svalans ungdomshem ab  
Villav. 12, 241 31 Eslöv

0413575700 eller 0413-575700 (Med prefixet)

Stödboende  
Bergav. 11 c, 241 39 Eslöv

041362000 eller 0413-62000 (Med prefixet)

Solhällan äldreboende  
Solv. 37 -39, 241 31 Eslöv

041362110 eller 0413-62110 (Med prefixet)


Skogslaget  
Maskinv. 4, 241 38 Eslöv

041362778 eller 0413-62778 (Med prefixet)

Servicebostäder sockenvägen 9  
Sockenv. 9, 241 37 Eslöv

041362741 eller 0413-62741 (Med prefixet)

Servicebostäder rönnebergavägen 20a  
Rönnebergav. 20 a, 241 34 Eslöv

041362721 eller 0413-62721 (Med prefixet)

Servicebostäder oxievägen  
Oxiev. 6, 241 34 Eslöv

041362707 eller 0413-62707 (Med prefixet)

Servicebostäder luggudevägen  
Luggudev. 1, 241 34 Eslöv

041362711 eller 0413-62711 (Med prefixet)

Servicebostäder kvarngatan 10g  
Kvarng. 10 g, 241 39 Eslöv

041362054 eller 0413-62054 (Med prefixet)

Servicebostäder kvarngatan 10b  
Kvarng. 10 g, 241 39 Eslöv

041362740 eller 0413-62740 (Med prefixet)

Servicebostäder bjärevägen 2  
Bjärev. 2, 241 34 Eslöv

041362542 eller 0413-62542 (Med prefixet)

Servicebostäder basugatan 8  
Bastug. 8, 241 33 Eslöv

041362844 eller 0413-62844 (Med prefixet)

Servicebostäder albobägen 2  
Albov. 2, 241 34 Eslöv

041362003 eller 0413-62003 (Med prefixet)

Servicebostad  
Västerlångg. 53, 241 31 Eslöv

041362000 eller 0413-62000 (Med prefixet)

Sallerupsgruppen, daglig verksamhet  
Rudolf jonassons v. 29, 241 36 Eslöv

041362629 eller 0413-62629 (Med prefixet)

Områdesomsorg rbv 14b  
Rönnebergav. 14 b, 241 34 Eslöv

041362000 eller 0413-62000 (Med prefixet)