Kyrkor, samfund i Bromma, (19) resultat


Sveriges kristna råd, skr  
Gustavslundsv. 18, 167 51 Bromma

084536800 eller 08-4536800 (Med prefixet)

Sveriges ekumeniska kvinnoråd  
Gustavslundsv. 18, 167 51 Bromma

084536804 eller 08-4536804 (Med prefixet)

Svenska missionskyrkan  
Bromma, 168 73 Bromma

0858003100 eller 08-58003100 (Med prefixet)


S:ta birgitta kyrka  
Nockeby kyrkv. 47, 167 74 Bromma

084459610 eller 08-4459610 (Med prefixet)

S:t ansgar kyrka  
Vidängsv. 11, 167 36 Bromma

084459610 eller 08-4459610 (Med prefixet)

New life  
Missionsv. 75, 167 33 Bromma

087609010 eller 08-7609010 (Med prefixet)

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (sst)  
Gustavslundsv. 18, 167 51 Bromma

084536870 eller 08-4536870 (Med prefixet)


Maranataförsamlingen  
Bällstav. 100, 168 64 Bromma

08985683 eller 08-985683 (Med prefixet)

Ljus i öster  
Gårdsfogdev. 18 a, 168 67 Bromma

0856484040 eller 08-56484040 (Med prefixet)

Kyrkan vid brommaplan  
Drottningholmsv. 400, 168 73 Bromma

084459380 eller 08-4459380 (Med prefixet)

Kvarterskyrkan mariehäll  
Bällstav. 44, 168 72 Bromma

0856435500 eller 08-56435500 (Med prefixet)

Famnenkyrkan  
Stopv. 120, 168 36 Bromma

0856435500 eller 08-56435500 (Med prefixet)

Equmeniakyrkan  
Gustavslundsv. 18 ekumeniska centret, 167 51 Bromma

0858003100 eller 08-58003100 (Med prefixet)

Equmenia  
Gustavslundsv. 18, 167 51 Bromma

0858003200 eller 08-58003200 (Med prefixet)

Ekumeniska centret  
Gustavslundsv. 18, 167 51 Bromma

084536800 eller 08-4536800 (Med prefixet)

Bromma kyrka  
Gliav. 100, 168 58 Bromma

0856435500 eller 08-56435500 (Med prefixet)

Bromma ekumeniska råd (ber)  
Beckomberga allé 3, 168 60 Bromma

0856435518 eller 08-56435518 (Med prefixet)

Bromma baptistförsamling  
Drottningholmsv. 400, 168 73 Bromma

084459380 eller 08-4459380 (Med prefixet)

Ängbykyrkan  
Kyrkbacken 9, 168 49 Bromma

0856435500 eller 08-56435500 (Med prefixet)