Besiktning, provning - övrig i Bromma, (5) resultat


Swedac styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll  
Gustavslundsvägen 151e, 167 51 Bromma

0771990900 eller 077-1990900 (Med prefixet)

Rina sweden ab  
Ekbacksv. 28, 168 69 Bromma

0702226272 eller 070-2226272 (Med prefixet)

Nemko sweden ab  
Gustavslundsv. 143, 167 51 Bromma

084730030 eller 08-4730030 (Med prefixet)


Invivo ventilation ab  
Hemslöjdsv. 6, 167 31 Bromma

086481055 eller 08-6481055 (Med prefixet)

Hisskoncept i stockholm ab  
Grindstuv. 44, 167 33 Bromma

0708322368 eller 070-8322368 (Med prefixet)