Fritidsgård i Bollnäs, (21) resultat


Växsjö byskola ab  
G. landsv. 120, 821 94 Bollnäs

0705204478 eller 070-5204478 (Med prefixet)

Klockargården förskola  
Klockarv. 10, 821 40 Bollnäs

027825717 eller 0278-25717 (Med prefixet)

Kilbergsskolan, förskoleklass, fritidshem och fö  
Kilbergsv. 1, 821 51 Bollnäs

027825492 eller 0278-25492 (Med prefixet)


Grunskola granberg  
Kaplanv. 4, 821 40 Bollnäs

027825351 eller 0278-25351 (Med prefixet)

Grundskola sörängs  
Söräng sörängsv. 4981, 821 93 Bollnäs

027839113 eller 0278-39113 (Med prefixet)

Grundskola nyhamreskola  
Nyhedsbacken 22, 821 31 Bollnäs

027825383 eller 0278-25383 (Med prefixet)

Grundskola björktjära  
Björktjärav. 36, 821 35 Bollnäs

027825377 eller 0278-25377 (Med prefixet)


Förskola rensbackens  
Höghammarv. 8, 821 50 Bollnäs

027825054 eller 0278-25054 (Med prefixet)

Förskola pionen  
Hedhamreg. 3, 821 32 Bollnäs

027825037 eller 0278-25037 (Med prefixet)

Förskola örsänget  
Örsängesv. 5, 821 50 Bollnäs

027825044 eller 0278-25044 (Med prefixet)

Förskola nyhedsbackens  
Nyhedsbacken 18, 821 31 Bollnäs

0278626146 eller 0278-626146 (Med prefixet)

Förskola kilberget  
S. bäckv. 9, 821 51 Bollnäs

027825044 eller 0278-25044 (Med prefixet)

Förskola hedhamre  
Björkhamreg. 41 a, 821 32 Bollnäs

027825646 eller 0278-25646 (Med prefixet)

Förskola hamregård  
Edelsbergsv. 25 a, 821 34 Bollnäs

027825595 eller 0278-25595 (Med prefixet)

Förskola granberg  
Morav. 12, 821 41 Bollnäs

027825032 eller 0278-25032 (Med prefixet)

Förskola björktjära  
Vänortsv. 17, 821 35 Bollnäs

027825060 eller 0278-25060 (Med prefixet)

Förskola björkhaga  
Rabo 3575, 821 95 Bollnäs

0510771925 eller 0510-771925 (Med prefixet)

Förskola björkbackens  
Bollev. 90, 821 94 Bollnäs

027825311 eller 0278-25311 (Med prefixet)

Föräldrakooperativet killevippen  
Hå 8822 a, 821 92 Bollnäs

027833153 eller 0278-33153 (Med prefixet)

Fjällmyra förskola ab  
Edelsbergsv. 29, 821 34 Bollnäs

0760320499 eller 076-0320499 (Med prefixet)