Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem i Avesta, (11) resultat


Stödboende malmgården  
Malmg. 20, 774 30 Avesta

0226645000 eller 0226-645000 (Med prefixet)

Skogsgläntan vård- och omsorgsboende  
Brunnsv. 20, 774 61 Avesta

0226645377 eller 0226-645377 (Med prefixet)

Gruppbostad  
Nybyv. 6, 774 35 Avesta

0226645000 eller 0226-645000 (Med prefixet)


Gruppbostad  
Corneliusg. 20, 774 31 Avesta

0226645000 eller 0226-645000 (Med prefixet)

Gruppbostad  
Torsg. 27, 774 41 Avesta

0226645000 eller 0226-645000 (Med prefixet)

Gruppbostad  
Grytnäsv. 60, 774 62 Avesta

0226645000 eller 0226-645000 (Med prefixet)

Gruppbostad  
Hällsängsv. 9, 774 60 Avesta

0226645000 eller 0226-645000 (Med prefixet)


Gruppbostad  
Krylbov. 14, 774 41 Avesta

0226645590 eller 0226-645590 (Med prefixet)

Gästhem och korttidshem  
Götg. 11, 774 40 Avesta

0226645000 eller 0226-645000 (Med prefixet)

Baldergårdens vård- och omsorgsboende  
Baldersv. 15, 774 40 Avesta

0226645853 eller 0226-645853 (Med prefixet)

Anders fjällman  
Ingolsbenning 41, 774 93 Avesta

022325001 eller 0223-25001 (Med prefixet)