Fritidsgård i Angered, (82) resultat


Trädgårdsgärdesskolan  
Trädgårdsgärdet 124, 424 68 Angered

0313651595 eller 031-3651595 (Med prefixet)

Språkförskola  
Skolspåret 43, 424 31 Angered

0313652000 eller 031-3652000 (Med prefixet)

Samhällsinfo, kultur och fritid  
Högaffelsg. 11, 424 65 Angered

0313651000 eller 031-3651000 (Med prefixet)


Öppen förskola familjehuset  
Bergsgårdsgärdet 89 b, 424 32 Angered

0313652085 eller 031-3652085 (Med prefixet)

Öppen förskola djurhus  
Hammarkulletorget, 424 37 Angered

0313652000 eller 031-3652000 (Med prefixet)

Öppen förskola bredfjällsgatan  
Bredfjällsg. 46, 424 35 Angered

0313652657 eller 031-3652657 (Med prefixet)

Montessoriförskolan stjärnor ek. för.  
Hjällbo lillg. 9, 424 33 Angered

031461049 eller 031-461049 (Med prefixet)


Montessoriförskolan stjärnor  
Bergsgårdsgärdet 89, 424 32 Angered

031461049 eller 031-461049 (Med prefixet)

Lövgärdets äldreboende  
Vaniljg. 28, 424 45 Angered

0313650000 eller 031-3650000 (Med prefixet)

Little kids preschool in gothenburg  
Koriandergatan 6, 424 44 Angered

0313880164 eller 031-3880164 (Med prefixet)

Grundskola tretjärnsskolan  
Kumming. 126, 424 43 Angered

0313651790 eller 031-3651790 (Med prefixet)

Grundskola rävebergsskolan  
Körvelg. 1, 424 47 Angered

0313651606 eller 031-3651606 (Med prefixet)

Grundskola långmosseskolan  
Salviag. 56, 424 40 Angered

0313651664 eller 031-3651664 (Med prefixet)

Grundskola hammarkullens resursskola  
Gropens gård 10, 424 37 Angered

0313652895 eller 031-3652895 (Med prefixet)

Göteborgs stad  
Bollplansg. 10, 424 33 Angered

0313652747 eller 031-3652747 (Med prefixet)

Göteborgs kommun  
Skolspåret 37 -41, 424 31 Angered

0313652000 eller 031-3652000 (Med prefixet)

Gårdstenshuset  
Muskotg. 10, 424 41 Angered

0313651000 eller 031-3651000 (Med prefixet)

Fritidshem vättleskolan  
Höglandsg. 1, 424 66 Angered

0313652895 eller 031-3652895 (Med prefixet)

Fritidshem tretjärnsskolan  
Kumming. 126, 424 43 Angered

0313651536 eller 031-3651536 (Med prefixet)

Fritidshem rävebergsskolan  
Körvelg. 1, 424 47 Angered

0313651606 eller 031-3651606 (Med prefixet)