Behandlingshem, omsorgsverksamhet, utredningshem i Östersund, (64) resultat


Ungstöd i östersund  
Prästg. 31, 831 31 Östersund

0736603002 eller 073-6603002 (Med prefixet)

Ung integrations stab  
Rådhusg. 104, 831 45 Östersund

063140260 eller 063-140260 (Med prefixet)

Ung integration reveljen  
Reveljgränd 23, 831 38 Östersund

063140655 eller 063-140655 (Med prefixet)


Trivium hvb ab  
Rådhusg. 79, 831 44 Östersund

0635543321 eller 063-5543321 (Med prefixet)

Servicehus björkbacka  
Sollidenv. 13, 831 43 Östersund

063157002 eller 063-157002 (Med prefixet)

Rehab. boende skogsgläntan  
Sollidenv. 66, 831 39 Östersund

063143000 eller 063-143000 (Med prefixet)

Petunikan lss gruppboende  
Grindstugv. 36, 831 39 Östersund

063143000 eller 063-143000 (Med prefixet)


Personalkooperativet lofota ek. för.  
Ottfjällsv. 60, 831 70 Östersund

06385578 eller 063-85578 (Med prefixet)

Östersunds korttidsboende ab  
Allég. 35, 831 44 Östersund

063519301 eller 063-519301 (Med prefixet)

Östersunds kommun lss-boende  
Ryttarvägen 81, 831 39 Östersund

063143000 eller 063-143000 (Med prefixet)

Östersunds kommun lss boende  
Tegelbruksv. 11 b, 831 47 Östersund

063143000 eller 063-143000 (Med prefixet)

Östersunds kommun lls-boende  
Pumpmakargränd 16, 831 51 Östersund

063143000 eller 063-143000 (Med prefixet)

Östersunds kommun hvb-hem  
Odenskogsv. 13, 831 48 Östersund

063143000 eller 063-143000 (Med prefixet)

Östersunds kommun gruppboende  
Storfjällv. 22, 831 70 Östersund

063143000 eller 063-143000 (Med prefixet)

Lss-boende  
Ryttarvägen 83, 831 39 Östersund

063143000 eller 063-143000 (Med prefixet)

Lss bostad  
Ägov. 8, 831 92 Östersund

063143000 eller 063-143000 (Med prefixet)

Korttidshemmet fjällripan  
Lekarågränd 2, 831 71 Östersund

06386297 eller 063-86297 (Med prefixet)

Korttidshemmet falken  
Falkfångarvägen 7, 831 71 Östersund

063144355 eller 063-144355 (Med prefixet)

Kåjan utredning & behandling ab  
Hagv. 22, 831 48 Östersund

0702864649 eller 070-2864649 (Med prefixet)

Hvb ankaret  
Nekv. 100, 831 76 Östersund

063140613 eller 063-140613 (Med prefixet)