Fritidsgård i Åstorp, (17) resultat


Tingdals förskola fritidshem  
Vattenverksv. 3, 265 31 Åstorp

04264196 eller 042-64196 (Med prefixet)

Hagapunkten  
Idrottsg. 11, 265 36 Åstorp

04264000 eller 042-64000 (Med prefixet)

Grundskola, förskola montessori - filosofen  
Torgg. 22 a, 265 35 Åstorp

04257350 eller 042-57350 (Med prefixet)


Grundskola tingdalskolan  
Tingdalsv. 1, 265 31 Åstorp

04264369 eller 042-64369 (Med prefixet)

Grundskola rågenskolan  
Hagag. 1, 265 33 Åstorp

04264164 eller 042-64164 (Med prefixet)

Fritidshem tingdalskolan  
Tingdalsv. 1, 265 31 Åstorp

04264369 eller 042-64369 (Med prefixet)

Fritidshem rågenskolan  
Hagag. 1, 265 33 Åstorp

04264164 eller 042-64164 (Med prefixet)


Fritidshem haganässkolan  
Villag. 1 a, 265 35 Åstorp

04264182 eller 042-64182 (Med prefixet)

Förskola tingdal  
Vattenverksv. 3, 265 31 Åstorp

04264195 eller 042-64195 (Med prefixet)

Förskola solgården  
Ormastorpsg. 38, 265 35 Åstorp

04264197 eller 042-64197 (Med prefixet)

Förskola piongården  
Piong. 6, 265 34 Åstorp

04264247 eller 042-64247 (Med prefixet)

Förskola östra skolan  
Florag. 1, 265 31 Åstorp

04264273 eller 042-64273 (Med prefixet)

Förskola kyrktuppen  
Järnvägsg. 24, 265 31 Åstorp

04256910 eller 042-56910 (Med prefixet)

Förskola humledalen  
Målareg. 31, 265 33 Åstorp

04264148 eller 042-64148 (Med prefixet)

Förskola hagagården  
Idrottsg. 17, 265 36 Åstorp

04264279 eller 042-64279 (Med prefixet)

Förskola dalagården  
Haganäsg. 7 b, 265 37 Åstorp

04264214 eller 042-64214 (Med prefixet)

Förskola baldershage  
Prästg. 7 a, 265 31 Åstorp

04250626 eller 042-50626 (Med prefixet)