Fritidsgård i Årjäng, (20) resultat


Prästgårdens familjeverksamhet  
Rosenv. 8 e, 672 32 Årjäng

0573639123 eller 0573-639123 (Med prefixet)

Grundskola smolmarks skola  
Smolmark 101, 672 93 Årjäng

057353902 eller 0573-53902 (Med prefixet)

Grundskola silbodalskolan  
Skolv. 1, 672 32 Årjäng

057314210 eller 0573-14210 (Med prefixet)


Grundskola holmedals skola  
Holmedal 7, 672 94 Årjäng

057320255 eller 0573-20255 (Med prefixet)

Fritidshem triangeln  
Skolv. 1, 672 32 Årjäng

057314213 eller 0573-14213 (Med prefixet)

Fritidshem rönnliden  
Smolmark 101, 672 93 Årjäng

057353190 eller 0573-53190 (Med prefixet)

Fritidshem humlan  
Holmedal 7, 672 94 Årjäng

057320210 eller 0573-20210 (Med prefixet)


Fritidshem droppen  
Skolv. 1, 672 32 Årjäng

057313962 eller 0573-13962 (Med prefixet)

Fritidshem cirkeln  
Skolv. 1, 672 32 Årjäng

057314191 eller 0573-14191 (Med prefixet)

Fritidshem bikupan storsurret  
Svensbyn 54, 672 95 Årjäng

057340025 eller 0573-40025 (Med prefixet)

Förskola prästkragen  
Blomsterv. 5, 672 32 Årjäng

057314166 eller 0573-14166 (Med prefixet)

Förskola pillret  
Högerudsv. 26, 672 30 Årjäng

057314190 eller 0573-14190 (Med prefixet)

Förskola paviljongen 2  
Skolv. 1, 672 32 Årjäng

057313913 eller 0573-13913 (Med prefixet)

Förskola myrstacken  
Rosenv. 8 e, 672 32 Årjäng

0573639123 eller 0573-639123 (Med prefixet)

Förskola myran  
Holmedal 7, 672 94 Årjäng

057320220 eller 0573-20220 (Med prefixet)

Förskola klimpen  
Svensbyn 50, 672 95 Årjäng

057340220 eller 0573-40220 (Med prefixet)

Förskola karlavagnen  
Hämnäs, 672 93 Årjäng

057350150 eller 0573-50150 (Med prefixet)

Förskola bikupan  
Svensbyn 54, 672 95 Årjäng

057340012 eller 0573-40012 (Med prefixet)

Förskola backsippan  
Östtomtv. 21, 672 31 Årjäng

057314185 eller 0573-14185 (Med prefixet)

Familjecentralen  
Järnvägsg. 6, 672 30 Årjäng

057314044 eller 0573-14044 (Med prefixet)