Integritetspolicy1.Kategorier av personuppgifter vi samlar in


En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt beteende vid nyttjande av Tjänsterna utgöra personuppgifter Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring. Vårt företagskatalog erbjuder företag och juridiska personer, inklusive frilansare och egenföretagare, möjlighet att lista sina uppgifter i vår katalog gratis. Inte alla uppgifter omfattas av Allmänna databeskyddsförordningen, till exempel när det gäller juridiska personer eller fiktiva namn är dessa dataskyddsvillkor inte giltiga för sådana typer av listor. Om du märker att vi bryter mot några av dina juridiska rättigheter avseende ett av våra listor, dela det här direkt med oss via e-post på info@telefonkatalogsverige.com . Vi är fast beslutna att snabbt radera varje problematisk notering. Faktum är att om dessa listor kan användas korrekt i en offentlig företags katalog gäller våra dataskyddsvillkor endast för offentliga listor i vår företags katalog.

2. Samling av allmänna data och information


Webbplatsen för Telefonkatalogsverige.com samlar in en serie allmänna data och information när en registrerad eller ett automatiskt system samlar upp webbplatsen. Denna generella data och information lagras i serverns loggfiler. Samlat kan vara (1) de webbläsartyper och versioner som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) den webbplats från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (så kallade hänvisningar), (4) suben webbplatser, (5) datum och tid för tillgång till Internet-webbplatsen, (6) en Internetprotokolladress (IP-adress) och (7) annan liknande data och information som kan användas vid angrepp på vår information teknologisystem. Vid användning av denna generella data och information drar Telefonkatalogsverige.com inga slutsatser om den registrerade. Snarare behövs denna information för att (1) leverera innehållet på vår hemsida korrekt, (2) optimera innehållet på vår hemsida samt dess annonsering, (3) säkerställa långsiktig lönsamhet för våra informationsteknologisystem och webbplatsteknik , och (4) ge brottsbekämpande myndigheter den information som behövs för brottmål vid en cyberattack. Därför analyserar Telefonkatalogsverige.com statistiskt anonymt uppsamlade data och information för att öka datasäkerheten och datasäkerheten i vårt företag och för att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. Den anonyma data i serverns loggfiler lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.

3.Registrering på vår hemsida


Den registrerade har möjlighet att registrera sig på regulatorns webbplats med angivande av personuppgifter. De personuppgifter som skickas till regulatorn är resultatet av det formulär som användes vid registrering. De personuppgifter som registrerats av den registrerade samlas in och lagras uteslutande för kontrollanvändarens interna användning och för egna ändamål. Styrenheten kan begära överföring till en eller flera processorer (t ex en pakettjänst) som också använder personuppgifter för ett internt syfte som kan hänföras till kontrollenheten. Registreringen av den registrerade, med frivillig uppgift om personuppgifter, syftar till att ge den registeransvarige möjlighet att erbjuda det registrerade innehållet eller tjänster som endast kan erbjudas till registrerade användare på grund av den aktuella saken. Registrerade personer kan när som helst ändra de personuppgifter som anges under registreringen eller helt att radera dem från registeransvarigas data. Den registeransvarige ska när som helst tillhandahålla information på begäran till varje registrerad om vilka personuppgifter som lagras om den registrerade. Dessutom ska den registeransvarige korrigera eller radera personuppgifter på begäran eller uppgift om den registrerade, om det inte finns lagstadgade lagringsskyldigheter. En dataskyddspersonal som är särskilt utsedd i denna dataskyddsdeklaration samt hela den registeransvariges anställda är tillgänglig för den registrerade i detta avseende som kontaktpersoner. Alla våra anställda, som är inblandade i behandlingen och användningen av dina personuppgifter, omfattas av sekretessvillkor, inte bara under anställning utan efter upphörande inom vårt företag.

4.Prenumeration på våra nyhetsbrev


På webbplatsen för Telefonkatalogsverige.com får användarna möjlighet att anmäla sig till vårt eller vår partners nyhetsbrev. Telefonkatalogsverige.com informerar sina kunder och affärspartners regelbundet genom ett nyhetsbrev om företagserbjudanden, information och nyheter. Företagets nyhetsbrev får endast mottas av den registrerade om (1) den registrerade har en giltig e-postadress och (2) den registrerade registrerar sig för nyhetsbrevet. Av säkerhetsskäl kommer ett bekräftelsemail skickas till den e-postadress som registrerats av en registrerad för första gången för nyhetsbrevsförsändelse, av juridiska skäl, i dubbeloptagningsförfarandet. Denna bekräftelse e-post används för att bevisa om ägaren till e-postadressen som den registrerade är behörig att få nyhetsbrevet. Under registreringen för nyhetsbrevet lagrar vi även IP-adressen till det datorsystem som tilldelats av Internetleverantören (ISP) och används av den registrerade vid registreringstidpunkten samt datum och tid för registreringen. Samlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att undersöka möjlig missbruk av den registrerades information. Prenumerationen på vårt nyhetsbrev kan när som helst avslutas av den registrerade. Samtycket till lagring av personuppgifter, som den registrerade har gett för att skicka nyhetsbrevet, kan återkallas när som helst. I syfte att återkalla samtycke finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Det är också möjligt att avbryta prenumerationen från nyhetsbrevet när som helst direkt på regulatorns hemsida eller att meddela det till regulatorn på ett annat sätt.

5. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter


Den registeransvarige ska behandla och lagra personuppgifter hos den registrerade endast under den period som är nödvändig för att uppnå syftet med lagring eller i den mån det beviljas av den europeiska lagstiftaren eller andra lagstiftare i lagar eller förordningar som regulatorn är föremål för till. Om lagringsformen inte är tillämplig eller om en lagringsperiod som föreskrivs av den europeiska lagstiftaren eller annan behörig lagstiftare löper ut, är personuppgifter rutinmässigt blockerade eller raderade i enlighet med rättsliga krav.

6. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google AdSense


På denna webbplats har regulatorn integrerat Google AdSense. Google AdSense är en onlinetjänst som tillåter placering av annonsering på webbplatser från tredje part. Google AdSense bygger på en algoritm som väljer annonser som visas på webbplatser från tredje part för att matcha innehållet på respektive tredjepartswebbplats. Google AdSense möjliggör en intressebaserad inriktning mot Internetanvändaren, som implementeras genom att generera enskilda användarprofiler.

Verksamhetsbolaget för Googles AdSense-komponent är Alphabet Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Googles AdSense-komponent är integrationen av annonser på vår hemsida. Google AdSense placerar en cookie på den datasystemets informationsteknologisystem. Definitionen av cookies förklaras i cookies-policyen. Med inställningen av kakan är Alphabet Inc. möjlig att analysera användningen av vår hemsida. Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av regulatorn och i vilken en Google AdSense-komponent är integrerad, kommer Internet-webbläsaren på datateknologins system automatiskt att skicka data via Google AdSense-komponent i syfte att annonsera online och avveckla provisioner till Alphabet Inc. Under det här tekniska förfarandet får företaget Alphabet Inc. kunskap om personuppgifter, t.ex. den registrerade personens IP-adress, som tjänar alfabetet Inc., bland annat för att förstå besökarnas ursprung och klick och därefter skapa uppgörelser.

Den registrerade kan, som anges i cookies-policyen, förhindra att cookies ställs in via vår webbplats när som helst genom en motsvarande justering av den webbläsare som används och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan anpassning till den använda webbläsaren skulle också hindra Alphabet Inc. från att ställa in en cookie på den datasystemets datatekniska system. Dessutom kan cookies som redan används av Alphabet Inc. raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Vidare använder Google AdSense också sk sporingspixlar. En spårningspixel är en miniatyrbild som är inbäddad i webbsidor för att möjliggöra en loggfilinspelning och en loggfilanalys genom vilken en statistisk analys kan utföras. Baserat på de inbäddade spårningspixlarna kan Alphabet Inc. bestämma om och när en webbplats öppnades av en registrerad, och vilka länkar som klickades på av den registrerade. Spårningspixlar tjänar bland annat att analysera besökarnas flöde på en webbplats.

Genom Google AdSense överförs personuppgifter och information, som även innehåller IP-adressen, och som är nödvändig för insamling och redovisning av de visade annonserna, till Alphabet Inc. i USA. Dessa personuppgifter lagras och bearbetas i USA. Alfabetet Inc. kan avslöja insamlade personuppgifter via detta tekniska förfarande till tredje part.

Google AdSense förklaras vidare under följande länk https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.