Dela:S w fastigheter kommanditbolag  

Älvsåkersvägen 22, 434 96 kungsbacka

030021105 eller 0300-21105 (Med prefixet)

I samma stad:

Annebergs rörinstallation ab  
N. annebergsv. 153, 434 96 kungsbacka

0704615377 eller 0704-615377 (Med prefixet)


Annebergs snickerifabrik aktiebolag  
Älvsåkersv. 22, 434 96 kungsbacka

030021105 eller 0300-21105 (Med prefixet)


Annebergs snickerifabriks förvaltnings aktiebolag  
Älvsåkersv. 22, 434 96 kungsbacka

030021105 eller 0300-21105 (Med prefixet)Annebergs rörinstallation handelsbolag  
Norra annebergsvägen 153, 434 96 kungsbacka

030021476 eller 0300-21476 (Med prefixet)


Anneberg service handelsbolag  
Alafors kyrkväg 29, 434 96 kungsbacka

030021263 eller 0300-21263 (Med prefixet)


Annebergs förvaltnings aktiebolag  
Älvsåkersvägen 22, 434 96 kungsbacka

030021105 eller 0300-21105 (Med prefixet)


Alafors by samfällighetsförening  
Bäckängsvägen 8, 434 96 kungsbackaAlafors va samfällighetsförening  
Rökerivägen 2, 434 96 kungsbacka


Ahlqvist & hansson företagsfriskvård handelsbolag  
Kusseredsv. 7, 434 96 kungsbacka

0704825735 eller 070-4825735 (Med prefixet)


Alafors kyrkvägs samfällighetsförening  
Alafors kyrkväg 34, 434 96 kungsbacka